TMeter

Програма TMeter - це засіб обліку трафіку і організації доступу в Інтернет для операційних систем Microsoft Windows. Використовуючи TMeter, Ви можете виконувати гнучкий і точний підрахунок трафіку за будь-якою ознакою (IP адресою джерелом/призначенням, протоколом, портом і т.д.) в реальному масштабі часу з негайним виведенням на екран зібраної статистики в графічному або цифровому вигляді.

TMeter має власний механізм NAT, що дозволяє надати користувачам доступ в Інтернет через комп'ютер-шлюз, використовуючи єдиний зовнішній IP адрес, а вбудований фаєрвол вирішує проблему захисту Вашої мережі від несанкціонованого доступу. Реалізація трафік-Шейпера в TMeter дозволяє обмежити швидкість доступу (наприклад, 256 кбіт/c) для певних користувачів і/або сервісів.
Власний агент авторизації TMeter дозволяє автентифікувати користувачів в локальній мережі як засобами TMeter, так і засобами домену Windows. Більше того, ви можете використовувати імена користувачів у побудові фільтрів і правил, що дозволяє вирішити проблему обліку трафіку при динамічному розподілі IP адрес засобами DHCP або проблему підміни IP- і/або MAC-адреси з боку користувачів.

Особливості:

 • Облік трафіку індивідуального хоста по будь-якому IP протоколу (TCP/UDP порту)
 • Облік трафіку по імені процесу локального комп'ютера
 • Графічний вигляд представлення лічильників у вигляді кривої лінії
 • Автоматичне щоденне і/або щомісячне формування звітів по лічильниках
 • Протоколювання підрахованих пакетів у файл або базу даних
 • Можливість блокування трафіку при досягненні заданого ліміту
 • Можливість віддаленого моніторингу лічильників трафіку певними користувачами
 • Власний агент авторизації - вирішення проблеми підміни IP- і MAC-адрес
 • Одночасний збір трафіку з декількох мережевих адаптерів
 • Облік трафіку по імені користувача термінал-сервера
 • Можливість обмеження швидкості (Traffic Shaper aka Speed Control)
 • Власний механізм NAT, що дозволяє користувачам з локальної мережі надати доступ в Інтернет через єдиний зовнішній IP адрес
 • Власний DNS сервер для обслуговування DNS-запитів користувачів локальної мережі
 • Фаєрвол (фільтрація пакетів з функцією аналізу стану з'єднання)
 • URL Фільтрація (можливість блокування WEB-запитів за ключовим словом в адресі, створення "чорних" і "білих" списків WEB-сайтів)
 • Моніторинг хостів періодичним "пінгуванням" і визначення статусу хоста ("Включений/виключений"). Протоколювання часу зміни статусу хоста в лог або базу даних. Можливість відстеження появи/зникнення MAC-адреси в локальній мережі.
 • Власний драйвер збору пакетів або збір пакетів по протоколу Cisco Netflow v.5 або v.9 декількох маршрутизаторів Cisco одночасно)
 • Робота в режимі служби Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 (в т.ч. і версії x64)

Сайт програми