Resource Hacker

Resource Hacker (ResHacker, або ResHack)редактор ресурсів, програма, призначена для перегляду, вилучення і заміни ресурсів у виконуваних Portable Executable файлах, використовуваних в 32- і 64-бітових версіях операційної системи Microsoft Windows, наприклад .EXE або .DLL.
За допомогою цієї програми можна проводити пошук і заміну іконок, зображень і текстових рядків у виконуваних файлах. Серед додаткових можливостей програма має функції роботи з командного рядка.

Сайт програми