Geometry Solver

Geometry Solver — геометрична програма для ОС Android. Програма розрахує всі параметри фігури, якщо ввести необхідні дані. Це одна із найкращих програм для рішення геометричних задач. У додатку знаходяться всі формули, які можуть бути необхідні для рішення геометричних завдань.

Особливості:

Цей додаток може вести розрахунки із таких розділів:

 • Квадрат
 • Прямокутник
 • Ромб
 • Паралелограм
 • Трикутник
 • Рівносторонній трикутник
 • Прямокутний трикутник
 • Рівнобедрений трикутник
 • Коло
 • Кільце
 • Трапеція
 • Правильна трапеція
 • Рівнобедрена трапеція
 • Правильний шестикутник
 • Сфера
 • Циліндр
 • Конус
 • Правильний тетраедр
 • Куб
 • Кутова призма
 • Прямокутний паралелепіпед
 • Квадратна піраміда
 • Трикутна піраміда
 • Теорема Фалеса
 • Еліпс
 • Правильний п'ятикутник
 • Правильний тетраедр
 • Трикутна призма
 • Тригонометрія
 • Правильний восьмикутник
 • Правильний дванадцятикутник
 • Шестикутна призма
 • Шестикутна піраміда
 • Ви можете розраховувати радіус вписаного і описаного кола на площі або рівностороннього трикутника
 • Багато формул, які використовуються в рішенні задач.

Google Play